E.R.G Reklam AB arbetar med varumärken och marknadskommunikation för branscher som livsmedel, skog, papper, energi och turism samt industri, handel, tjänsteföretag och offentlig förvaltning. Målsättningen är att vi arbetar på bästa sätt ‘‘Efficient and Rational‘‘ för att uppnå en förbättrad marknadskommunikation och därmed öka möjligheterna för en vinstgivande ‘‘Gainful‘‘ verksamhet för våra kunder.

E.R.G Reklam AB  •  Ekenäs 439, 462 94 Frändefors  •  Tel. 0708-89 86 52  •  e-post: a.ekman@erg-reklam.se